ODBIÓR CHOINEK 2023

Zbiórka choinek

Informujemy, że Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. uruchomiło zbiórkę poświątecznych żywych choinek z nieruchomości objętych gminnym wywozem odpadów komunalnych. W związku z powyższym należy przed oddaniem choinki odpowiednio ją przygotować tzn. usunąć stojak i wszystkie elementy dekoracyjne, czyli bombki, światełka, łańcuchy. 

Choinkę należy wystawić przed posesję w dwóch ustalonych terminach:
- 30.01.2023 r.

- 13.02.2023 r.

Usługa odbioru choinek jest świadczona bezpłatnie w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Istnieje również możliwość oddania choinek do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów), prowadzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. , w godzinach otwarcia tych punktów.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz