Adresy i telefony

Mieleński Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Słoneczna 9
76-032 Mielno
(94) 318 97 20
www.mosir-mielno.bip.net.pl
Zakres prac:

  • sprzątanie ulic i plaż
  • koszenie traw
  • organizacja kąpielisk na terenie Gminy Mielno
  • zimowe utrzymanie dróg gminnych

 

Ekoprzedsiębiorstwo Spółka z o.o. (dawniej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o.)
ul. gen. Stanisława Maczka 44
76-032 Mielno
telefon i fax (94) 318 97 50
(94) 318 99 80
(94) 318 97 41
Dział odpadów komunalnych Ekoprzedsiębiorstwo
(94) 311 58 91
www.zwk.com.pl
Zakres prac:

  • wodociągi
  • kanalizacja
  • odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz