Deklaracje śmieciowe

NOWE !!! Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

DO - 1 (nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie)

DO - 1W (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie)

DO - 3 (nieruchomości rekreacyjne)

Umowa - wzór (wskazanie podmiotu obowiązanego do wykonania obowiązków wynikających z u. c.p.g.)

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości

UPL-1P Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

UPL-1 Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Przypominamy !!!

Każdy właściciel nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Mielno jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2023 rok.

 

Stawka opłaty ( nieruchomości zamieszkałe, mieszane, hotelarskie)


Stawka opłaty za zbieranie odpadów w sposób selektywny wynosi 9,70 zł za 1 m3 zużytej wody. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 29,10 zł.

 

Stawka opłaty ( nieruchomości rekreacyjne)

 

Ryczałtowa stawka opłaty wynosi 191,9 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe. Stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wynosi 767,6 zł za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! - Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku:

        Deklaracja DO-1 - nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie

        Deklaracja DO-1W - wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie

        Deklaracja DO-3 - nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe

Oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących na nieruchomości 

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! - Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku:

          Deklaracja DO-1 - nieruchomości zamieszkałe, mieszane, świadczące usługi hotelarskie

          Deklaracja DO-3 - nieruchomości niezamieszkałe rekreacyjne

 

NIEOBOWIĄZUJĄCE !!! -  Deklaracje śmieciowe obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku:

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz