Kampania edukacyjna

Link do prelekcji wideo

Dnia 29.11.2023 r. w Szkole Podstawowej w Sarbinowie oraz w Szkole Podstawowej w Mielnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu ekologicznego pt. „Zasada 5R – wszystko w Twoich rękach” organizowanym przez Urząd Miejski w Mielnie. W ramach konkursu wpłynęło 47 prac plastycznych. Nagrodzonym uczestnikom Burmistrz Mielna – Olga Roszak-Pezała wręczyła nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Za zajęcie:
- I miejsca Laura Nadolna oraz Konstanty Trafny otrzymali rowery,
- II miejsca Nadia Chmiel oraz Jan Grzymała-Bittner otrzymali smartwatche i butelki filtrujące,
- III miejsca Marcelina Czuper oraz Szymon Jastrzębski otrzymali słuchawki bezprzewodowe i butelki filtrujące.

W konkursie oprócz nagród głównych wszystkim uczestnikom konkursu rozdano zestawy gadżetów. Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Edukacja Ekologiczna. 


Gratulujemy zwycięzcom!

 

Z przyjemnością informujemy, że konkurs ekologiczny „Zasada 5R – wszystko w Twoich rękach” został rozstrzygnięty. Zwycięzcami zostali następujący uczniowe:
- w kategorii I (klasy 1-3):
I miejsce Konstanty Trafny
II miejsce Jan Grzymała-Bittner
III miejsce Marcelina Czuper
- w kategorii II (klasy 4-8):
I miejsce Laura Nadolna
II miejsce Nadia Chmiel
III miejsce Szymon Jastrzębski

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29.11.2023 r. w Szkole Podstawowej w Mielnie o godz. 10.00 oraz Szkole Podstawowej w Sarbinowie o godz. 11.00.
Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach Programu Edukacja Ekologiczna.

Dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin
 


 

ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ BEZPRZEWOWODWYCH

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami jak można ograniczyć lub bezpiecznie korzystać z urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne np. telefony komórkowePrace plastyczne pozakonkursowe.

Zachęcamy wszystkich najmłodszych mieszkańców naszej gminy do wykonywania prac plastycznych dotyczących segregacji odpadów. Mogą to być plakaty, komiksy, prace przestrzenne... Wszystkie metody są dozwolone. Każda praca zostanie nagrodzona ekologicznym upominkiem! :)

Zuzia Boboń
06.05.2016 r.


Konkurs ekologiczny - rozdanie nagród.

23 marca 2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół w Mielnie podczas uroczystego apelu, zostały oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu ekologicznego plastyczno-fotograficznego. W trakcie ogłaszania wyników Wójt Gminy Mielno Olga Roszak-Pezała wręczyła wszystkim zwycięzcom konkursu dyplomy oraz nagrody.

Oprócz zwycięzców, pozostali uczestnicy konkursu zostali również nagrodzeni oraz otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

  

   

  

Konkurs ekologiczny rozstrzygnięty.

W  Urzędzie Gminy w Mielnie odbył się konkurs ekologiczny w dwóch kategoriach:

Konkurs plastyczny „Akcja – segregacja” adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Mielno.
Konkurs fotograficzny „Cudze chwalicie, swego nie znacie – skarby gminy Mielno” adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Mielno.

Celem konkursu było:
-  promowanie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
-  zachęcanie do dbałości o czystość środowiska naturalnego,
-  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,
-  promocja walorów przyrodniczych Gminy Mielno,
-  pobudzenie aktywności twórczej dzieci.

Dnia 15.03.2016 r. spośród wszystkich prac komisja w składzie:
1. Olga Roszak - Pezała
2. Dominika Cyfka - Szatkowska
3. Tomasz Szymaniak
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.

Wyniki konkursu:

Konkurs plastyczny -  „Akcja – segregacja”

I  miejsce –  Anna Puława           kl. I  SP Sarbinowo      
II miejsce –  Patryk Śmętek         kl. Ib  ZS Mielno
III miejsce – Lena Krynicka         kl. Ib ZS Mielno

 

I  miejsce –  Franciszek Lawrenc      kl. IIb ZS Mielno    
II miejsce –  Weronika Rybak            kl. IIa ZS Mielno
III miejsce – Dawid Tymecki              kl. II SP Sarbinowo

 

I  miejsce –  Zofia Owczarek   kl. IIIa ZS Mielno              
II miejsce –  Zofia Szyda          kl. IIIb ZS Mielno
III miejsce – Julia Pawłowska kl. III SP Sarbinowo

 

Konkurs fotograficzny - „Cudze chwalicie, swego nie znacie – skarby gminy Mielno”

 

I miejsce – Aleksandra Rajwerska kl. Vb ZS Mielno     
II miejsce – Aleksandra Furgał        kl. Va ZS Mielno
III miejsce – Martyna Pastwa           kl. Vb ZS Mielno

Gratulujemy!!!
Konkurs jest częścią projektu pn. „System gospodarki odpadami komunalnymi – edukacyjna akcja promocyjna”, który w 75% dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Konkurs ekologiczny

 

Regulamin dostępny jest tutaj.


Spektakl ekologiczny

„… podobno był tu kiedyś wielki zielony las i nas – drzew było dużo, a teraz zostaliśmy tylko my …” – pod takim hasłem w dniu 15.12.2015 r. w Hali sportowej Zespołu Szkół w Mielnie odbył się spektakl ekologiczny. Spektal pt. „O czym marzą drzewa” skierowany był do najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Przedstawienie miało formę wesołej, wspólnej zabawy z dziecięcą publicznością. Były także konkursy, piosenki, barwne kostiumy.


Podczas spektaklu zostały poruszone ważne tematy jak segregacja odpadów, zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, czy też problem niszczenia lasów, które w łatwy i przyjemny sposób zostały przekazane najmłodszym widzom. Przedstawienie zostało zrealizowane w ramach partnerskiego projektu „System gospodarki odpadami komunalnymi – edukacyjna akcja promocyjna” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dla przeszło 200 dzieci wystąpili aktorzy Krakowskiego Biura Promocji Kultury.

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz