Gabaryty, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny

W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mają zorganizowaną wywózkę wielkogabarytową, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon raz do roku.

Poza tym przez cały rok, wszyscy właściciele nieruchomości ponoszących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają możliwość bezpłatnego oddania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonych przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. Wymagane jest okazanie aktualnego Identyfikatora Punktu Wywozowego.

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona jest przez Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o.

WYSTAWKA 2023 - kliknij tutaj

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz