Nasz Klimat

Celem kampanii edukacyjnej „Nasz Klimat” jest promowanie ekologicznych postaw i nawyków wśród Polaków, budowanie wrażliwości społecznej w zakresie dbania o stan środowiska naturalnego oraz edukacja nt. konsekwencji zachodzących zmian klimatu i globalnego ocieplenia.


 

 

 

 

Zielona energia i odnawialne źródła energii – czym są i jak można je wykorzystać?

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej proekologicznej animacji!

► część I

► część II

► część III

 

 


Selektywna zbiórka odpadów - kolejny krok w odciążeniu naszego środowiska!

 

 


 

Świętujmy z ekologią - kalendarz!

Poniżej znajdą Państwo darmowe tapety na pulpit ekranu, które będą nam przypominały o datach związanych z ekologią, środowiskiem i dbaniem o przyrodę.

luty 2022 

    

marzec 2022

kwiecień 2022

maj 2022

czerwiec 2022

lipiec 2022

sierpień 2022

wrzesień 2022

październik 2022

listopad 2022

grudzień 2022

styczeń 2023

 

 

Przygotowano na podstawie: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/klimat-dla-samorzadu

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz