Kontakt

Urząd Miejski w Mielnie

Mielno, ul. Bolesława Chrobrego 10

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

e-mail: odpady@gmina.mielno.pl

Gospodarka komunalna - pok. 313, nr tel. 094 345 98 68

  • odpady komunalne
  • utrzymanie czystości i porządku na terenach publicznych gminnych
  • utrzymanie terenów zielonych gminnych
  • nieczystości ciekłe
  • azbest

 

Ochrona środowiska - pok. 314, nr tel. 094 345 98 38

  • decyzje środowiskowe
  • wycinka drzew
  • plaże
  • zwierzęta
  • melioracje

 

Formularz kontaktowy

   

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz