Certyfikaty

GMINA RECYKLINGU - wyróżnienie dla Gminy Mielno.


Mielno - gmina przyjazna Bałtykowi

Takim tytułem internauci wyróżnili Gminę Mielno w programie ekologicznym realizowanym w ramach Kampanii "Międzynarodowe Sprzątanie Bałtyku" w roku 2015, a także w latach poprzednich 2014, 2013 i 2012. 

Celem projektu jest wspieranie gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza Bałtyckiego, w podejmowaniu działań:
na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na plażach miejskich i terenach przyległych z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej, podnoszących świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów przebywających nad Bałtykiem.

Długofalowym celem projektu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

Certyfikat z 2014 roku

Certyfikat z 2015 roku

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz