E-deklaracja

 

Wypełnij deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi on-line - Przyjazne deklaracje

 

Elektroniczny formularz umożliwia wybór dogodnej formy złożenia deklaracji:

1. złożenie deklaracji przez Internet na portalu Przyjazne deklaracje

2. złożenie deklaracji przez Internet na platformie ePUAP

Dla prawidłowego złożenia formularza przez Internet wymagany jest Podpis Kwalifikowany lub Profil Zaufany.

3. wypełnienie deklaracji, wydrukowanie oraz wysłanie pocztą na adres: Urzędu Miejskiego w Mielnie, ul. Bolesława Chrobrego 10, 76-032 Mielno

4. wypełnienie deklaracji, wydrukowanie oraz dostarczenie do Biura Obsługi Interesanta (pok. nr 1)

 

 

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz