AKTUALNOŚCI

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Oświadczenie o wyłączeniu z systemu

Oświadczenie o rezygnacji z wyłączenia z systemu


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Mielna LVIII/641/2022 od 1 stycznia 2023 roku na terenie gminy Mielno  będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych oraz świadczących usługi hotelarskie.  Stawka opłaty wynosić będzie 9,70 zł za 1 m3 zużytej wody z nieruchomości, natomiast stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi odpady bio w przydomowym kompostowniku, wynosić będzie 9,00 zł za 1 m3 zużytej wody z nieruchomości.

Przypominamy o obowiązku złożenia nowej deklaracji śmieciowej na 2024 rok wraz z informacją o ilości zużytej wody za rok 2023. Wypełnienie deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeszcze nigdy nie było tak proste!!! Od stycznia 2023 roku deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną (należy posiadać profil zaufany lub podpis kwalifikowany) poprzez platformę Przyjazne Deklaracje – w łatwy i szybki sposób, bez wychodzenia z domu. Dla osób nieposiadających profilu zaufanego czy podpisu kwalifikowanego, platforma umożliwia wygenerowanie deklaracji, którą można wydrukować, wysłać pocztą lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Mielnie. Dostęp do platformy znajduje się na stronie biuletynu informacji publicznej, na branżowej stronie www.ekomielno.pl oraz www.mielno.pl.

Uwaga zmiana w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych!!!

Od 1 stycznia 2023 r. ulegną zmianie dni wywozu odpadów komunalnych dla miejscowości Chłopy.

Odpady będą wywożone w środę i sobotę. Częstotliwość pozostaje bez zmian. Harmonogramy znajdują się na stronie www.ekomielno.pl, w aplikacji ecoHarmonogram oraz w Urzędzie Miejskim w Mielnie.

Od 2023 r. ujednolicamy godzinę wystawienia odpadów. Pojemniki/worki w dniu wywozu należy wystawić do godz. 7.00.

 

 

NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNE

NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELARSKIE

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE (sklepy, punkty handlowe i usługowe, wolnostojące obiekty i lokale gastronomiczne, ośrodki zdrowia, obiekty kultury, obiekty użyteczności publicznej, parkingi, obiekty wojskowe, rodzinne ogrody działkowe)

ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

obowiązkiem właścicieli nieruchomości.

Zobacz